Forum

Forumet på Grossist.se är till för grossister, återförsäljare och blivande återförsäljare. Innan du skriver något i forumet bör du ha tagit del av reglerna för forumet.

Avdelningar

Datum

Agenturkontakt

Agenturdiskussioner, diskutera om hur man ska gå till väga för att skaffa agenturkontakt

2016-06-22 19:40

Export & Import

Allmän export- och importdiskussion

2017-03-13 18:42

Falskt gods

Posta här om du har information eller frågor kring falskt gods

2010-11-14 18:17

Generellt grossistsnack

Ett brett informationsforum för diskussion kring köp och försäljning av produkter, generella frågor och svar m.m. Dela med dig i forumet vad du vet och fråga vad du vill veta

2017-09-03 12:48

Marknadsföring och försäljning

Diskutera, fråga eller svara kring hur marknadsföring samt försäljning bör bedrivas i en grossistverksamhet

2017-10-25 10:29

Tips och råd

Fråga och dela med dig erfarenheter kring startandet av en grossistverksamhet

2015-04-21 20:21

Övrigt

Ämnen som inte hör hemma i något annat forum kan du posta här

2015-11-02 13:45