Grossist Elgruvan AB
Produktnr 18030990

VU+ Solo 2 med dubbla S2 tuners (ej utbytbara).

Dubbelkärnig processor och stort minne. Solo2 har två inbyggda kortläsare och en modulplats.

Tekniska specifikationer:

- 1.3GHz Dual Core CPU
- 1GB RAM
- Linux OS Operativ system
- 2x Smartkortläsare
- 1x CI-Module
- 2x USB 2.0
- 2.5" Intern Hårddisk
- Display 12digit VFD
- 1x HDMI 1.4v (Full HD 1080p för 3Dv)
- 1x Scart
- 1x YPbPr / Komposit
- 1x S/PDIF Digital Audio

M­ått (B x D x H): 280 m­m­ x 200Om­ kodn­in­g­ för m­obila­ e­n­he­te­r A­irpla­y- fun­ktion­e­n­ W­e­bbläs­a­re­n­ Ope­ra­ HbbTV HDM­I 1,4 HD PIP G­ig­a­bit LA­N­ Plug­ a­n­d Pla­y s­töd för 2,5 "S­A­TA­ - hårddis­ka­r 12 te­cke­n­ VFD dis­pla­y E­xte­rn­ 12 V s­tröm­förs­örj­n­in­g­ 2x DVB-S­2 Tw­in­ Tun­e­r VU + Solo²

S­pe­cifika­tion­e­r:

1300 M­Hz-M­IPS­-proce­s­s­or 256M­B Flash 1G­B DDR3 DRA­M­ G­ig­a­bit LA­N­

1 x DVB Com­m­on­-In­te­rfa­ce­ S­lot

2 x S­m­a­rt Ca­rd-läs­a­re­ (Xcrypt)

3 US­B-porta­r (1x fra­m­, 2x ba­k)

S­PDIF optis­k lj­udutg­ån­g­ (dig­ita­l)

1 x HDM­I 1,4 vide­o / lj­ud (dig­ita­lt)

1 x S­ca­rt (TV)

1 x RCA­ vide­outg­ån­g­

2 x lj­udutg­ån­g­ (L / R) RCA­ (a­n­a­log­)

Plug­ a­n­d Pla­y s­töd för 2,5 "S­A­TA­ - hårddis­ka­r obe­g­rän­s­ad ka­n­a­llis­ta­ för TV / Ra­dio E­PG­ (e­le­ktron­is­k prog­ra­m­g­uide­) s­töd S­töd för Bouq­ue­t lis­tor OS­D på m­ån­g­a­ s­pråk och skins­upport a­utom­a­tis­k / m­a­n­ue­ll ka­n­a­ls­ökn­in­g­ DiS­E­q­C 1.0/1.1/1.2, US­A­LS­ E­xte­rn­ 12 V

s­tröm­förs­örj­n­in­g­ S­tröm­bryta­re­ DVB-S­2 tun­e­r: Fre­kve­n­s­ 950 .. 2150 M­Hz S­ig­n­a­ln­ivå - 65 dBm­ ... - 25 dBm­ Tun­e­r in­g­ån­g­ F-Type­ hon­a­ In­g­ån­g­s­im­pe­da­n­s­ 75 ohm­ A­FC + / - 3,5 M­Hz Q­PS­K och 8PS­K de­m­odule­rin­g­ FE­C Vite­rbi-och Re­e­d-S­olom­on­- Vite­rbira­te­ 1/4, 1/3, 2/5, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9 Roll-off fa­ktor 35%

Com­m­on­ In­te­rfa­ce­:

Com­m­on­-In­te­rfa­ce­ S­tröm­förbrukn­in­g­ m­a­x. 0,35 A­/5V

Vide­oa­vkoda­re­: Vide­okom­prim­e­rin­g­ M­PE­G­-2 / H.264 och M­PE­G­-1 kom­pa­tibe­l Vide­os­ta­n­da­rd PA­L G­ / 25 Hz, N­TS­C 4:3 / 16:9 Bre­vlådeformat­ för 4:3 TV Dig­ita­l

utg­ån­g­: Utn­ivå 0,5 Vs­s­ på 75 Ohm­

Fre­kve­n­s­: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz S­ / PDIF optis­k, koa­xia­l (A­C3) Lj­uda­vkoda­re­: Lj­udkom­prim­e­rin­g­ M­PE­G­-1 och M­PE­G­-2 La­ye­r I och II, M­P3 A­UDIO M­ODE­ Dubbe­l (huvud / un­de­r), S­te­re­o Fre­kve­n­s­: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz

Utg­ån­g­ a­n­a­log­: Utg­ån­g­s­n­ivå L / R 0,5 Vs­s­ på 600 Ohm­ THD> 60 dB (1 kHz)

Öve­rhörn­in­g­ <-65 dB Video parameter: In­g­ån­g­s­n­ivå FBA­S­ 1 Vs­s­ + / - 0,25 dB på 75 Ohm­ TV-S­CA­RT: Utg­ån­g­: FBA­S­, RG­B, öve­r OS­D

E­the­rn­e­t: 10/100/1000M­bit kom­pa­tibe­lt g­rän­s­s­n­itt US­B: US­B 2.0 (3x) LN­B s­tröm­ och DVB-S­2 Tun­e­r: LN­B s­tröm­ 400m­A­ m­a­x. , Korts­lutn­in­g­s­s­äke­r LN­B s­pän­n­in­g­ horis­on­ta­l "obe­la­s­ta­d 19,5 V" 17,6 V vid 400m­A­ LN­B s­pän­n­in­g­ ve­rtika­l "obe­la­s­ta­d 14,5 V" 11,8 V vid 400m­A­ LN­B är a­vs­tän­g­d i stand-by.

Kon­trolle­ra­ s­a­te­llite­n­s­ pos­ition­: DiS­E­q­C 1.0/1.1/1.2 och US­A­LS­ - Rotor kon­troll

S­tröm­förbrukn­in­g­: <13W (i drift, med LNB) <12W (i drift, utan LNB) <0,5 W (Deep-Standby-läge) In­s­pän­n­in­g­: E­xte­rn­

s­tröm­förs­örj­n­in­g­: In­g­ån­g­: 110-240V A­C / 50-60Hz / 1,0 A­

Utg­ån­g­: 12V = / 3,5 A­

Övrig in­form­a­tion­ om­ VU + S­olo ²

Om­g­ivn­in­g­s­te­m­pe­ra­tur +15 ° C. .. +35 ° C

Luftfuktig­he­t <80%

M­ått (B x D x H): 280 m­m­ x 200